?:

Orta Dereceli Çapraşıklıkların Düzeltilmesi

Karışık dişlenme dönemlerinde 4mm’ye kadar yer sorunlarında iki tedavi yaklaşımından yararlanılabilir. Bunlardan birincisi kesicilerin rahatlaması ve dizilmesi için süt kanilerinin mesialinden mölleme yapılarak ön bölgede bir miktar yer açılmasıdır. Bunun sonunda rahatlayan kesici dişler dilin etkisiyle kendiliklerinden dizilirler. Mölleme işlemi süt kaniler ile yan keser dişler arasında sağ ve solda toplam 2-3 mm olacak şekilde aeratör frezi yâda elmas separe ile yapılır. Kanilerde hassasiyet oluşturacak yâda pulpanın delinmesine neden olacak şekilde möllemelerden kaçınmak gerekir. Yine de bu dişlerde hassasiyet gözlenirse lokal olarak flüor uygulanması en iti seçenektir. Süt kanilerin möllenmesi işlemi diş kavsinde yer kazanma yöntemi olan stripping ile karıştırılmamalıdır. Strippingte aeratör frezi kullanılması midede aşınmaya midede kontrolsüz aşınmaya ve aşırı mine harabiyetine yol açar. Hâlbuki burada söz konusu olan, süt dişlerinden yapılan aşındırmayla sürmekte olan süt dişlere yer sağlama çabasıdır.

Orta dereceli çapraşıkların düzeltilmesinde uygulanabilecek ikinci bir yöntem ise-sadece 7-8 yaş döneminde- kavsin ön bölgesinin tranversal yön artışının gerçekleştiği yönde 1-1.5 mm. kadar genişletilmesidir. Bu genişletmelerin büyük oranda nüksle sonuçlanacağı unutulmamalıdır.

Bu genişletme işlemi üst çenede fan tipi genişletme vidası, alt çenede ise özel tranversal genişletme vidası kullanılarak genişletilebilir.

Hiperakitif dudak kaslarına sahip bazı olgularda çoğunlukla üst bazen alt kesicilerde, palatinal yönde eğilmeler, ve çapraşıklıklar meydana gelebilir. Bu tip olgularda overbite daha derinleşmiştir. Bu tip olgularda her iki kaviste kesicilerin ileri itimi hem ön dişlerin eksen eğimleri normale getirilir hem de overtibe azaltılır.

 

şikayetBunu rapor et

Yanıt Bırak


Yanıt vermek için önce giriş yapmalısın.