• Türkiye'nin ilk ve tek diş portalı.
  • Diş ve diş sağlığı adına her şey.

Paylaşımlarımız

ÇATLAKLAR

ÇATLAKLAR

Vak’alar çoğunda bunlar, mineyi ilgilendiren yarıklardır. Yetişkinlerde daha ağrılı ve derin olmalarına karşılık, kuron odontoblastlarının aktivitesi sayesinde,çocukta pulpa hemen onarım reaksiyonunda bulunur.

Devamı
KURON VE KÖKÜ BİRDEN İLGİLENDİREN KIRIKLAR

KURON VE KÖKÜ BİRDEN İLGİLENDİREN KIRIKLAR

Bu durumda, kırık çizgisi aynı zamanda kuron ve kökü ilgilendirecek doğrultuda obliktir. Eğer kökte madde kaybı fazla değilse, kök parçası, kanal tedavisi yapıldıktan sonra, protetik amaçla ağızda bırakılabilir. Tedavi planı, kırık çizgisinin eğikliğine göre değişir.

Devamı
KÖK KIRIKLARI

KÖK KIRIKLARI

Kuron kırıklarının aksine, kapalı olan bu kırıkların klinik tanısı oldukça güçtür. Çok gizli kalabilirler, anormal bir mobilite, spontane, ya da perküsyonda ağrı olmayabilir. Radyografik muayeneyi zorunlu kılarlar; radyografinin değerlendirmesi bile çok dikkat isteyen bir iştir.

Devamı
OLGUN SÜREKLİ DİŞ

OLGUN SÜREKLİ DİŞ

Süt dişlerinde ve genç sürekli dişlerde, travma sonucu periodontal zarar fazla, buna karşılık kırıkların az olduğunu gördük. Fakat yaş ilerledikçe bu orantı terse döner. Diş kökünün tamamlanmasından itibaren, kırık olanağı da artar. Çocukta sürekli diş kırığına en çok 10-13 yaşları arasında rastlanır. Oyunları kız çocuklarınınkine oranla daha enerjik olan erkek çocuklarda daha çok diş kırığı görülür.

Devamı
DİŞ LÜKSASYONU

DİŞ LÜKSASYONU

Total ya da parsiyel olabilir. Parsiyel Luksasyon’da, periodontal lifler kısmen yırtılmıştır. Buna bazen, damar-sinir demeti de eşlik eder. Parsiyel luksasyon yatay doğrultuda ise, diş vestibüler ya da palatinal tarafa doğru yer değiştirir, ya da rotasyon gösterir.

Devamı
TRAVMA KARŞISINDA PULPA VE PERİODONSİYUMUN REAKSİYONU

TRAVMA KARŞISINDA PULPA VE PERİODONSİYUMUN REAKSİYONU

Travmanın şiddetine göre, bir periodontal hiperemi meydana gelebilir, aynı zamanda pulpanın damar-sinir demetinde bükülme ya da kopma olabilir. Periodontal hiperemiyi bir pulpa hiperemisi ve bazen pulpa içi hemorajiler izler.

Devamı
SÜREKLİ KESİCİ

SÜREKLİ KESİCİ

Germ Dönemindeki Sürekli Diş:

Devamı
I.	SÜT KESİCİSİ

I. SÜT KESİCİSİ

Genç Süt Dişi : Bu dönem, öne doğru düşme yaşıdır.

Devamı
TRAVMALARIN KLİNİK ŞEKİLLERİ

TRAVMALARIN KLİNİK ŞEKİLLERİ

A) Dişin duruma göre: Pratik olarak yatay düzlemde dişleri: - Ön dişler (kesiciler) - Açı dişleri (kaninler) - Yan dişler (azılar) diye gruplandırmak mümkündür

Devamı