Süt Dişlerinin Gerekliliği

Süt Dişlerinin Gerekliliği

Süt dişlerinin tüm olarak eksikliğine (Anadontie lacteale) şimdiye kadar rastlanılmamıştır. Dişlerden tüm olarak yoksun bir insanın yaşama ve gelişimi olanaksız değildir, bu nedenle, süt dişlerinin yaşamın devamı için kesinlikle var olmaları gerektiği söylenemez. Fakat böyle bir çocuğun gelişimi normal ve orantılı bir şekilde olamaz. Süt dişi dizisi ve bunu izleyen karma diş dizisi, gelişimin en aktif olduğu döneme rastlarlar. Erişkin vücudun belirlenmesi bu dönemde olur. Bu bakımdan gençler ve erişkinler için sürekli diş dizisi ne kadar gerekli ise, süt dişi dizisi de gelişimin bu birinci döneminde aynı oranda önem taşır. Gelişim ve büyümenin büyük bir bölümü süt dişlerinin geliştikleri ve ağızda bulundukları döneme rastlamaktadır.

Bundan ötürü, kısa süreli dişler olmaları nedeniyle süt dişi hastalıklarının önemsenmemesinin büyük bir yanılgı olarak düşünmek gerekir. Gelişimle ilgili olarak, genç organların yüksek uyum yetenekleri nedeniyle, süt dişi dizisinin, sindirim sisteminin kendisinden sonra gelen öbür bölümlerinin fizyolojik ve fonksiyonel durumlarını önceden belirledikleri söylenebilir. Çünkü süt dişleri, yaşamın başlangıcında sütle olan beslenmeden sert ve çeşitli beslenmeye geçmeyi sağlarlar.

Beslenme alışkanlıklarındaki bu önemli değişiklik, sıvı beslenmenin başlangıç tipindeki yutkunmasından, ortodonti ’de önemli büyük olan mikst tipteki sekonder yutkunmaya (Tükürük ve katı besinlerin yutkunmaya yerini bırakmasına yol açar. Şu halde, süt dişleri ilk yaşlar sırasında besinlerin sindirime hazırlanmaları için zorunlu bir unsur olarak kabul edilmelidirler.

Fakat burada üzerinde durulması gereken ilginç bir nokta vardır: Süt dişlerinin beslenme aracılığı ile çocuğun gelişimi üzerinde etkili olması fonksiyonu, besinlerin seçim ve hazırlanmasını ilgilendirilen kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle gerek genel sağlık, gerekse kendileri ve sürekli dişler üzerinde zararlı değişikliklere yol açabilir. Bu biyolojik ve patolojik değişiklikler sürekli dişlerde olduğu gibi süt dişlerinde de çok erken yaşlarda kendilerini gösteriler.

Süt dişleri, çocukta çok sık görülen küçük travmalara karşı atlarındaki sürekli diş germelerini korurlar ve onların zararlı dış etkenlerden uzak, normal bir şekilde gelişimlerini sağlarlar. Alt ve üst süt dişleri normal kapanış yaptıkları takdirde, alt çenenin normal bir pozisyon almasına yardım ederler ve alt yaş dişlerinin dönem dönem düşmeleri, sürekli dişlerin de buna uygun olarak tedrici şekilde çenelerdeki yerlerini almalarını ve oklüzyona katılmalarını sağlar.

Süt dişi dizisi, çiğneme fonksiyonunu yerine getirmekle, dolaylı olarak çenelerin gelişiminde yararlı olur. Çiğneme kaslarının çalışması ile çenelerin orantılı bir şekilde gelişimi sağlanır. Süt dişleri, konuşma ve fonasyon üzerinde de etkilidirler. Ön süt dişleri eksik olduğunda bazı sesli harflerin söylenişi bozulur. Aslında, gizli bir fonasyon bozukluğu vardır, ön dişlerin eksikliği ile belirli bir duruma geçmiş olur.

Son olarak, estetik problemini de düşünmelidir. Çocuk dört yaşından itibaren ana okuluna başlar. 6-7 yaşlarında süt kesicilerini kaybetmeyi, öbür arkadaşlarında da gördüğü için normal karşılar; fakat agenezi, travma, ya da çürük sonucu erken diş kaybında, özellikle küçük kız çocuklarında psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

Yorumlar (0)
Yorum Yap