SÜREKLİ DİŞLER

SÜREKLİ DİŞLER

Konunun başlığı “süt dişlerinin çekimi” olmakla birlikte, ortodontik açıdan çocukta sürekli diş çekiminin endikasyon ve kontrenrikasyonlarına da kısaca değinmek yerinde olur. Bu konuda, değişik dönemlerde, çeşitli düşüncelerle karşılaşılmaktadır.

Konunun başlığı “süt dişlerinin çekimi” olmakla birlikte, ortodontik açıdan çocukta sürekli diş çekiminin endikasyon ve kontrenrikasyonlarına da kısaca değinmek yerinde olur. Bu konuda, değişik dönemlerde, çeşitli düşüncelerle karşılaşılmaktadır.

Ampirik Dönemde, çekim, ortodontik tedavinin bütününü ya da büyük bir bölümünü meydana getirmekte idi.

Reaksiyon döneminde erken çekimlerin anomaliye sebep olacakları ve asla yapılmamaları gerektiği savunuldu.

Günümüzde, çekim yalnız belirli durumlarda başvurulması gereken bir metod olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki koşullarda çocukta sürekli diş çekimine başvurmalıdır:

  • İyi yönetilen bir mekanik tedavi, bazen çekimi gereksiz kılabileceğinden, 12 yaşından önce sürekli diş çekimine başvurmamaya çalışmalıdır.
  • Çürük ya da travma sonucu aşırı haraplık gösteren, lokal ve genel komplikasyonlara yol açan sürekli dişler, ortodontik bakımdan endikasyon olmaksızın da çekilmelidirler.
  • AGENEZİ : Tek taraflı ise, karşı taraf ya da antagonist diş çekilerek denge sağlanabilir.
  • SAYI FAZLALIĞI : Çekim yapılabilir, fakat, mutlak bir endikasyon yoktur. Örneğin, varlığı ancak dikkatli bir muayene ile farkedilen ve kapanışta aşırı bir bozukluk meydana getirmeyen bir sürnümerer yan kesici çekimi gerektirmez. Fakat
  1. Orta kesiciler arasında diastema,rotasyon ve versiyona yol açan bir mesiodans.
  2. Bulundukları bölgedeki dişlerin sürmelerini geciktiren ve süt dişlerinin persistansına yol açan sürnümerer dişler;
  3. Sürekli dişlerin köklerinde patolojik rezorpsiyn yapan gömük sürnümerer dişler çekilmelidirler.

 

Yorumlar (0)
Yorum Yap