PULPİTİSLER

PULPİTİSLER

Hiperemi : Kapalı pulpitislerin ilk fazı olan hiperemi de ‘’direk kuaffaj’’ a başvurulmaktadır. Diş tükürükten izole edildikten sonra, çürük dentin kaldırılır, zayıf konsantrasyoda bir hipoklorit ya da oksijenli su ile kavite yıkanır. Steril bir rond frezle pulpa çürük bölgesinde delinerek konjestiyon giderilir.

  1. Hiperemi : Kapalı pulpitislerin ilk fazı olan hiperemi de ‘’direk kuaffaj’’ a başvurulmaktadır.

Diş tükürükten izole edildikten sonra, çürük dentin kaldırılır, zayıf konsantrasyoda bir hipoklorit ya da oksijenli su ile kavite yıkanır. Steril bir rond frezle pulpa çürük bölgesinde delinerek konjestiyon giderilir.

Pulpa yarası, Ca (OH)2’ in doymuş eriyiği ile yıkanır ve kavitenin tabanına kalsiyum hidroksit yerletirilip üzeri ZOE ile örtüldükten sonra geçici olarak diş kapatılır.

4-6 hafta sonra yara bölgesinde remineralizasyon olup olmadığı kontrol edilerek direkt kuaffajdaki gibi siman kaide konularak dolgu yapılır.

  1. Pulpitis Serosa : Parsiyel pulpitis serosa’da ‘’Vital amputasyon’’ total pulpitis serosa’da ‘’Mortal amputasyon’’ tavsiye edilir.

Her iki metodda ampütasyon tekniği süt dişlerindekinin aynıdır. Vital ampütasyon yapılıyorsa pulpa odasının tabanına kalsiyum hidroksit, onun üzerinde ZOE yerleştirilir.

Mortal ampütasyonda, birinci seansta diş devitalize edilir, ikinci seansta süt dişlerinde ZOE-timol kullanılmasına karşılık genç sürekli dişlerde erişkinlerde olduğu gibi Gysi patı ya da başka bi momifian pat kullanılır. Üzerine ince bir tabaka ZOE ya da fosfat simanı koyarak, 10-15 günlük bekleme süresinden sonra asıl dolgu yapılır.

Vital ya da mortal ampütasyonda kuaffaj patı, yaralı pulpa yüzeyi ile iyi bir şekilde örtülmelidir. Yaralı pulpanın iyileşmesi, pulpa üzerine yerleştirilen patın ağız ortamına karşı geçirgen olmamasına bağlıdır.

Pedodonti’de asepsi koşullarının sağlanmasının, antisepsiden daha güç olduğunu düşünerek, Polikliniğimizde daha çok mortal ampütasyon uygulanmaktadır.

Amputasyon, direkt ve endirekt kuaffaj’ların başarısız olduğu zamanlarda uygulanır. MASSLER’e göre, kuaffaj’dan sonra yapılan bir ampütasyon, pulpa pansumanla sakinleştiği ve yara steril olduğu için, daha kolay başarı sağlar. Bu tip ampütasyonda başarı oranı % 80 iken, ilk seansta yapılan ampütasyonda % 50’ dir.

Gelişim yapmakta olan sürekli dişlerin endodontik  tedavilerinin, kök gelişimi ve olgunlaşmasını engellememesi gerektiğine değinilmişti. Gerek vital, gerekse mortal ampütasyon Hertwig epitel kınına ve periapikal bölge dokusuna zarar vermediklerinden, bu iş için uygun tedavi metodlarıdır.

  1. Pulpitis Purulenta : Pulpitis’in bu azgın cerahatli fazında BAUME, kanal pulpasının 1/3 apikal bölümüne kadar çıkartılıp ‘’Derin pulpotomi ya da Parsiyel pulpektomi’’ yapılmasını tavsiye etmektedir. Pulpası yaygın bir şekilde iltihaplanmış, gelişim yolundaki böyle dişler için endikasyon pedodontistin değerlendirmesine kalmıştır.

Teknik şöyledir:

Normal ampütasyon yapar gibi diş hazırlandıktan sonra, kök pulpası, 1/3 apikal bölgeye kadar boşaltılır. Apikal bölgede kalan pulpanın üzeri Ca(OH)2 ve ZOE ile örtülür. Diş kontrol altında bekletilerek, radyografi üzerinde apeks oluşumunun tamamlanması saptandıktan sonra, kanal boşaltılıp normal kanal tedavisi yapılır. Parsiyel pulpitis purulenta’da vital çalışabilinirse de, total olanda mortal derin ampütasyon daha uygundur.

Amaç, gelişmekte olan apikal bölgeyi, ilaçların şimik ve kanal aletlerinin mekanik etkilerinden korumaktır.

Yorumlar (0)
Yorum Yap