PULPA İYİLEŞMESİ VE PULPA NEKROZU

PULPA İYİLEŞMESİ VE PULPA NEKROZU

Enfekte pulpa nekrozunun oluşmasında iki temel senaryo vardır. Birincisi, bakterilerin dentin tübüllerinden veya direkt olarak açığa çıkmış pulpa dokusundan yayılımıdır. İkincisi ise, pulpanın apikal açıklıktan nörovasküler kaynağının kopmasını takiben PDL içime sızıntı ile iskemik pulpanın enfekte olmasıdır.

Enfekte pulpa nekrozunun oluşmasında iki temel senaryo vardır. Birincisi, bakterilerin dentin tübüllerinden veya direkt olarak açığa çıkmış pulpa dokusundan yayılımıdır. İkincisi ise, pulpanın apikal açıklıktan nörovasküler kaynağının kopmasını takiben PDL içime sızıntı ile iskemik pulpanın enfekte olmasıdır.

En güçlü iyileşme belirleyicisi, dişin soket içinde yer değiştirmesi (lüksasyon teşhisi) ve apikal foramenin çapı olarak görünmektedir. Çap büyüdükçe, pulpanın revazkülarizasyon şansı artar.

 

Pulpa Nekrozu Belirleyicileri

•Apikal foramenin boyutu

•Yer değiştirmeyle birlikte lüksasyon

•Pulpa dokusunun uzunluğu (apeksten koronal dentine)

•Apikal pulpa dokusunun sıkışması (intrüzyon)

•Yaş

•Kontaminasyon (avülsiyon)

•Dentinin açığa çıkması

•Pulpanın açığa çıkması

•Yer değiştirmeyi takiben yerine doğru yerleştirme

Yorumlar (0)
Yorum Yap