KURON VE KÖKÜ BİRDEN İLGİLENDİREN KIRIKLAR

KURON VE KÖKÜ BİRDEN İLGİLENDİREN KIRIKLAR

Bu durumda, kırık çizgisi aynı zamanda kuron ve kökü ilgilendirecek doğrultuda obliktir. Eğer kökte madde kaybı fazla değilse, kök parçası, kanal tedavisi yapıldıktan sonra, protetik amaçla ağızda bırakılabilir. Tedavi planı, kırık çizgisinin eğikliğine göre değişir.

Bu durumda, kırık çizgisi aynı zamanda kuron ve kökü ilgilendirecek doğrultuda obliktir. Eğer kökte madde kaybı fazla değilse, kök parçası, kanal tedavisi yapıldıktan sonra, protetik amaçla ağızda bırakılabilir. Tedavi planı, kırık çizgisinin eğikliğine göre değişir.

LUKSASYONLAR :

Parsiyel luksasyonlar, genç sürekli dişlerde olduğu gibidir, onlar gibi tedavi edilirler. Bazen alveol dibinden lükse olmuş apeks, radyografi üzerinde, henüz oluşumunu tamamlamamış kanısını verebilir, bu konuda uyanık olmalıdır.

Çocukta reimplantasyonun sakıncalı olduğu durumlar :

 • Genel durum ve mental bozukluklar.
 • Alveol taşıyıcının büyük bir bölümünün kaybı.
 • Apikal bölgenin kırılarak içeride kalması.
 • Oklüzyon anomalileri.
 • Yabancı cisim ve parmak emme gibi kötü alışkanlıklar.
 • Lüksasyon ve reimplantasyon arasındaki sürenin çok uzun olması

Bunların dışında, kökleri zarar görmemiş, alveol taşıyıcısı yeterli bütün dişlerin reimplantasyonu denenmelidir.

Teknik :

 • Dişeti ve dudakların durumu kontrol edilir.
 • Alveol kenarı kırıkları, komşu dişlerde kök kırıkları ve enfeksiyon odağı olup olmadığını saptamak üzere radyografik kontrol yapılır.
 • Daha sonra, bit büyülteçle, reimplate edilecek dişin kök yüzeyi kontrol edilir.
 • Diş, antibiotik ihtiva eden ya da etmeyen bir ılık izotonik serum içerisine konur. Bütün bu işlemler, daima, dişi kuronundan tutarak gerçekleştirilmelidirler.
 • Pulpanın durumu : Çocuğun yaşı üzerinde ısrarla durmak gerekir :
 1. Apeksi henüz tamamlanmamış bir diş, total luksasyonu meydana getiren travma ile reimplantasyon yapılacak zaman arasında uzun süre geçmemişse, kanal tedavisi yapmadan yerine konulmalıdır. Bu sürenin sınırları nedir?

Apeksi açık bir diş, travmada on dakika kadar sonra muayene edilecek olursa, pulpa dokusunun kırmızımtırak, konveks bir takke biçiminde kökten taştığı görülür. Bu yumuşak bağ dokusu, zedelenmemiş ise reimplantasyondan sonra diş canlılığını koruyabilir. Ama böyle bir diş, ileride, sekonder olarak mortifikasyona uğrayabilir.

Luksasyondan sonra uzun bir zaman geçmişse, pulpanın apikal bölgesi dehidratasyon yüzünden koyu bir renk alır, konveksliği kaybolarak önce düzleşir, sonra kök içerisine doğru çukurlaşır. Bu durumda kanal tedavisi daha uygun olur.

 1. Lükse olan bir dişin apeksi makroskopik olarak kapanmışsa, kanal tedavisiz ya da tedaviden sonra reimplantasyon yapma durumu hekimin tercihine kalmıştır. Birinci durumda, düzenli radyolojik kontrol şarttır ve sekonder olarak pulpa ölümüne sık rastlanır.

Kanal dolgusundan sonra, diş reimplante edilecekse, ileride meydana gelecek kök rezorpsiyonu düşünülerek, kanala, üzerinde spiraller bulunan bir pivot yerleştirilebilir. Kökte rezorpsiyon meydana geldiğinde, spiraller, rezorpiyon boşluğunu dolduracak yeni sert doku içerisinde kalarak retansiyonu sağlarlar.

Reimplantasyondan sonra diş, iki sağ ve iki sol taraftan dört sağlam dişi de içerisine alacak şekilde fikse edilmelidir. Kontansiyondar önce dişlerin iyice fırçalanarak kurutulmaları, çürük odakları ve öbür enfeksiyon odaklarının ortadan kaldırılmaları, kontansiyon süresince diş ve ağız hijyenin ana-baba tarafından dikkatle kontrol edilmesi, kötü alışkanlıklara engel olunması, burada da zorunludur.

Antiviotik kontrolüne alınan çocuk, önce 48 saat ara ile 2-3 kere hekim tarafından görülür. Durum iyi ise, 4. Haftadan sonra kontansiyon kaldırılıp radyografik kontrol yapılır. Bu kontrollere altışar ay ara ile çocuğun dişhekimini normal ziyaretleri sırasında da devam etmelidir.

En başarılı sonuçlarda, diş-alveol arasında ankiloz olur. Başarısız durumda rezorpsiyon meydana gelir. Rezorpsiyon, pulpası vitalitesini kazanmı dişlerde bile görülür.

Yorumlar (0)
Yorum Yap