GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN YÜZEYEL ÇÜRÜKLERİ

GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN YÜZEYEL ÇÜRÜKLERİ

Genç sürekli dişlerden ilk ve en çok çürüyeni 6 yaş dişi olduğundan, özellikle onun üzerinde duracağız. 6 yaş dişi, prenatal olarak kireçlenmeye başlar, ilk süren, bu bakımdan da en çok dikkat gösterilmesi gereken diştir.

Genç sürekli dişlerden ilk ve en çok çürüyeni 6 yaş dişi olduğundan, özellikle onun üzerinde duracağız. 6 yaş dişi, prenatal olarak kireçlenmeye başlar, ilk süren, bu bakımdan da en çok dikkat gösterilmesi gereken diştir.

  • Çiğneyici yüzü kolaylıkla göz ve sond yardımı ile muayene edilebilir. Yüzeyel oklüzal çürüklerin tedavisi sırasında, oklüzal yüzün anatomisini dikkate alınmalıdır. Örneğin, alt birinci azılarda çürük yüzeyel ve lokalize bile olsa, profilaktik bakımdan, bütün fissür ve çukurcuklar kavite sınırları içersine alınmalıdır. Üst birinci büyük azılarda ise, mine köprüsü sağlamsa, bunun iki tarafındaki fissürler için iki ayrı kavite hazırlanmalıdır.
  • Arayüz çürüklerine gelince, süt dişlerinde olduğu gibi sürekli dişlerde de bu tip çürüklerin ortaya çıkarılmasında Bite-wing radyografilerinin önemi büyüktür. Çok kez, distal yüzünde bir çürük taşıyan 2. Süt azısı ile komşu 6 yaş dişinin mesial yüzünde nokta biçiminde çürüğe rastlanır.
  • Oklüzo-mesial marginal kret sağlamsa, süt azısının kavitesi hazırlanırken, 6 yaş dişinin mesial çürüğü için, oklüzal yüze yardımcı kavite açmaksızın V. Sınıf bir kavite hazırlanır ve o seansta siman kaide-amalgam dolgu yapılır; süt azısının gerçek dolgusu ikinci seansa bırakılır.
  • Marginal kret çürükle harap olmuşsa, doğrudan doğruya II. Sııf kavite hazırlanarak dolgu yapılır.

Yüzeyel çürüklerde dikkat edilecek noktalar, pulpa odasının genişliğini düşünerek gereksiz kavite derinleştirmelerinden kaçınmak, genç dentinin geçirgenliğini göz önüne alarak dolgu ve kaide maddelerinin seçimini iyi yapmaktır.                                         

Yorumlar (0)
Yorum Yap