FOKAL ENFEKSİYON ŞÜPHESİ

FOKAL ENFEKSİYON ŞÜPHESİ

Nedeni belli olmayan bir ateş, bir septisemi ya da akut nefrit, akut eklem romatizması karşısında, enfekte dişlerin bir rolü olup olmadığı düşünülmelidir. Kesin bir cevap vermek güç olmakla birlikte,

Nedeni belli olmayan bir ateş, bir septisemi ya da akut nefrit, akut eklem romatizması karşısında, enfekte dişlerin bir rolü olup olmadığı düşünülmelidir. Kesin bir cevap vermek güç olmakla birlikte, erişkinlerde şüpheli bir dişin apeksinden yapılan mikrop kültürleri ya da dişin çekimi ile lokal ve genel belirtilerin ortadan kalkması ile olumlu bir sonuca varılabilir.

Pulpası ölü süt dişlerinde böyle bir bakteriyolojik muayene çok kez olanaksızdır. Çünkü, diş çok harap olmuştur, pulpa odası ağız boşluğuna açılmıştır, bu koşullar altında apeksten saf bir kültür elde etmek güçtür.

CHRISTIANES ve arkadaşları (1965), çocuklar üzerinde yaptıkları bir araştırmada, özellikle ikinci dişlenmenin başlangıcında (6-8 yaşlarında), süt dişi enfeksiyon odaklarının kronik eklem romatizmalarını alevlendirdiklerini göstermişlerdir.

Bu durum karşısında, periapikal bir komplikasyon göstersin ya da göstermesin, pulpası ölü bütün süt dişleri, latent bir enfeksiyon odağı olarak düşünülmelidirler. Sonuç olarak da, bir akut eklem romatizması karşısında, ileride ortaya çıkabilecek ortodontik problemler düşünülmeksizin, çocuğun genel sağlığı dikkate alınarak, yaşları ne olursa olsun süt dişlerinin çekimine gidilir.

Yorumlar (0)
Yorum Yap