FAZLA MADDE KAYBI GÖSTEREN FAKAT PULPASI CANLI ALT YAŞ DİŞLERİ

FAZLA MADDE KAYBI GÖSTEREN FAKAT PULPASI CANLI ALT YAŞ DİŞLERİ

Hipoplazik 6 yaş dişlerinin çürükleri bu tiptir. Çok kez çürük, retansiyona elverişli mesial ya da distal köşelerden başlar. Sekonder dentinle pulpa odası küçüldüğünden, aşırı kuron harabiyetine rağmen pulpa sağlam kalmıştır.

Hipoplazik 6 yaş dişlerinin çürükleri bu tiptir. Çok kez çürük, retansiyona elverişli mesial ya da distal köşelerden başlar. Sekonder dentinle pulpa odası  küçüldüğünden, aşırı kuron harabiyetine rağmen pulpa sağlam kalmıştır. İdeali döküm dolgudur, fakat çocuk uzun süreli ve titiz bir çalışmaya her zaman istek göstermez. Bu durum karşısında, en uygunu, sabit protez yaşına kadar dişi koruma kamacı ile 6 yaş dişleri için hazırlanan prefabrike kuronlardan faydalanmak, ya da süt dişlerinin restorasyonlarında değinilen BALDWİN metoduna başvurmaktır.

GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN ENDODONTİK TEDAVİLERİ

Derin ve pulpaya ulaşmış, pulpayı zarara uğratmış çürükler konusunda, çeşitli tedavi metodlarını uygulamadan önce, bu tedavilerin, kök gelişimi ve apekslerin kapanışıa engel olmamaları gerektiğini hatırlatmalıdır.

Herşeyden önce dikkatli bir klinik muayene ve radyografik kontrol gerekir. Böylece:

  • Çürüğün yaygınlık ve derinlik derecesi,
  • Apekslerin gelişim durumları,
  • Apeks bölgesinde oluşan patolojik değişikliker saptanır.

Bu muayene, çürüğün ve pulpanın durumuna göre tedavi planını saptamaya yardım edecektir. Genç dişlerde tedavinin amacının, mümkün olduğu kadar pulpa viatlitesini korumak olduğunu unutmamak gerekir.

Başvurulacak tedavi tekniklerini kısaca tanımlamak yerinde olur.

Kuaffaj . Çürüğün spontane iyileşmesini, diğer bir deyimle sikatrizasyonunu sağlamak üzere yapılan biyolojik tedavidir. İki şekilde yapılır:

  • Endirekt kuaffaj : Pulpa üzerinde ince bir tabaka demineralize fakat enfekte olmayan yumuşak dentin bırakılarak yapılır.
  • Direkt kuaffaj :  Doğrudan doğruya yaralı pulpa üzerine uygulanır.

Pulpotomi ( Kuron pulpasının ampütasyonu ) : Kök pulpasına dokunmadan, yalnız pulpa odasının temizlenmesi ile gerçekleşitirilir. İki şekildedir :

  • Vital ampütasyon : Anestezi altında yapılır, kök pulpası canlı olarak korunur.
  • Mortal ampütasyon : Pulpanın şimik olarak nekrozundan sonra kök pulpasının momifikasyonudur.

Derin Pulpotomi ya da Parsiyel Pulpektomi : Apeks bölgesinde bir kısım kök pulpası bırakılarak yapılan ampütasyondur, 1/3 apikal bölgeye kadar inilir.

Pulpektomi : Pulpanın bütün olarak çıkartılmasıdır. Bu işlemi kanal dolgusu izler.

Yukarıda tanımları yapılan endodontik tedavi metodlarının her birinin Pedodonti’ de özel bir kullanılış yeri vardır.

Yorumlar (0)
Yorum Yap