DERİN DENTİN ÇÜRÜĞÜ

DERİN DENTİN ÇÜRÜĞÜ

En uygun tedavi metodu, direkt ya da endirekt kuaffajdır. Özellikle genç sürekli dişlerde, pulpanın onarıcı potansiyeli çok yüksektir. Derin bir çürüğe karşı pulpanın reaksiyonu yıkıcı değil savunma şeklinde olmaktadır.

En uygun tedavi metodu, direkt ya da endirekt kuaffajdır. Özellikle genç sürekli dişlerde, pulpanın onarıcı potansiyeli çok yüksektir. Derin bir çürüğe karşı pulpanın reaksiyonu yıkıcı değil savunma şeklinde olmaktadır.

Tanıtlayıcı histolojik bilgilere dayanarak, zorunlu olmadıkça, endirekt kuaffaj’ı çok sıkı asepsi gerektiren direkt kuaffaj’a tercih etmek gerektiğini burada tekrarlamak yerinde olur.

Endirekt Kuaffaj Tekniği :  Sarkık mine kaldırılarak kavite geniş şekilde açılır, büyükçe bir rond frezle yalnız enfekte dentin tabakası kaldırılıp, onun altındaki yumuşak, demineralize fakat enfekte olmayan dentin ince bir tabaka olarak bırakılır.

Kavitenin dezenfeksiyonu için AgNO3, fenol, formokrezol gibi kostiklerin kullanılması kesinlikle yanlıştır. Sekonder dentin yapımını sağlayan odontoblast hücrelerini harap ederler. Kaviteyi ılık, steril su ile yıkamak yeterlidir.

Kuaffaj için kullanılacak madde de, odontoblast ve bunların uzantıları olan THOMES lifleri için irkiltici ve kostik olmamalıdır. Kontrolü yapılan maddeler içerisinde en çok sağlık verileni kalsiyum hidroksittir. Hidroksil iyonu, kalan asitleri nötralize edecek kapasitedir. İyileşme proçesini geciktirdiklerinden, steroid ve antibiotikler kullanılmamalıdır. Eğer kuaffaj için, çinko oksit-öjenol kullanılacaksa, sulu olmamasına dikkat etmelidir; açığa çıkan öjenolün fazlasının chelatör durumuna geçerek dentinin kalsiyum iyonlarının çözülmesine yol açtığı, böylece dentinin dekalsifikasyonunun arttığı düşünülmektedir.

Kavitenin tabanına kalsiyum hidroksit yerleştirildikten sonra üzeri, ince bir tabaka ZOE ile örtülür. Çinko oksit-öjenol’ün içersine, sertlik ve dayanıklılığı arttırmak için akrilik katılabilir. Asetat da sertleşmeyi çabuklaştırır. Güttaperka kullanılmamalıdır. ZOE’ün üzeri ayrıca bir geçici dolgu maddesi ile kapatılır.

İkinci randevu 4-6 hafta sonradır. Diş tükrükten uzaklaştırıldıktan sonra geçici dolgu ve ZOE kaldırılır.Kalsiyum hidroksiti kaldırmak için alet kullanmayıp, kaviteyi ılık su ile yıkamak yeterlidir. Ca (OH)2 in altında ince ve kırılgan onarım dentini farkedilir. Eğer sökestr varsa, kazınmadan yavaşça kaldırılır,bu, altındaki canlı dentinden kolayca ayrılabilen pigmante, ölü, demineralize dentindir. Eğer kaldırıldığında, sert, mineralize bir dentin tabakasına rastlanırsa tedavinin tam olduğu anlaşılır. Bir damla kan görülmesi remineralizasyonu olmadığını gösterir, bu durumda, yeniden tedaviye başlanır.

İyileşme olduğu taktirde, resmineralize dentin üzerine siman kaide yerleştirilip dolgu yapılır. MASSLER’in çalışmalarına göre, endirekt kuaffaj’la tedavi edilen dişlerde, 4-6 hafta sonra %80-90 oranında iyileşme olmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorum Yap