Çocuklarda Protetik Tedavi

Çocuklarda Protetik Tedavi

Süt dişlerinin büyük bir bölümünü ya da tümünü küçük yaşta kaybeden; irsiyette bağlı anadonti ya da hipodonti gösteren çocuklarda tedavi, protetik ve ortodontik olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Protetik tedavi, birinci sürekli azılar ve kesicilerin sürmelerine kadar geçen zamanda kullanılan, total ya da parsiyel protezlerin yapımıdır. Bu protezler, kesici ve azıların sürmeleri sırasında, bir yer tutucu olarak fonksiyon yapmak üzere uygun bir şekilde modifiye edilirler. Ortodontik olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir.

Protetik tedavi, birinci sürekli azılar ve kesicilerin sünmelerine kadar geçen zamanda kullanılan, total ya da parsiyel protezlerin yapımıdır. Bu protezler, kesici ve azıların sürmeleri sırasında, bir yer tutucu olarak fonksiyon yapmak üzere uygun bir şekilde modifiye edilirler. Ortodontik tedavi başlayacağı zaman bu apareyler bırakılır. Böyle bir tedavinin endikasyonları ve hastaya sağlayacağı faydalar şu şekilde sıralanabilir.

1.Eğer erken diş kaybı ile çenelerin bazal bölümünü de ilgilendiren bir anomali varsa, yapılacak protez, yalnız diş anomalilerini önleyici olarak değil, gerekli bir tedavi apareyi olarak da fonksiyon görür. Bu nedenle, çapraşıklık, gerçek ya da yalancı 3 sınıf maloklüzyonlar ve süt azılarının erken kayıpları ile ilgili derin aşırı kapanış anomalilerinin ileride yapılacak ortodontik tedavilerine hazırlık olmak üzere önceden başvurulması gereken bir metodudur.

2.Genellikle çok sayıda diş kaybından sonra çocuk, alt çenesini ileri doğru, yani 3 sınıf bir kapanışa getirme eğilimindedir. Bu durum, yaşlı hastalarda görülenin benzeri olup, çene kavisleri arasında ve temporo - mandibüler eklemde doğru olmayan pozisyonlara yol açabilir. Sürekli dişler sürdükleri zaman bir maloklüzyon görülebilir.Protezlerin yapımı, çene, eklem ve dilde arzu edilmeyen durumların ortaya çıkmasını önler.

3.Protezlerin yapımından sonra çocuklarda, estetik ve fizyolojik bir düzelme görülür. Protezlerde bir değişiklik yapılmak istendiğinde, çocukların çoğu, kısa bir süre için bile apareylerinden uzaklaşmak istemezler.

Yorumlar (0)
Yorum Yap