BOZULMUŞ / DURMUŞ KÖK GELİŞİMİ

BOZULMUŞ / DURMUŞ KÖK GELİŞİMİ

Kök gelişimini tamamlamamış dişleri ilgilendiren lüksasyon yaralanmalarında, kökün morfolojisi ve şeklinden sorumlu yapı olan Hertwig epitel kını (HEK) hasar görebilir.

Kök gelişimini tamamlamamış dişleri ilgilendiren lüksasyon yaralanmalarında, kökün morfolojisi ve şeklinden sorumlu yapı olan Hertwig epitel kını (HEK) hasar görebilir. Direkt fiziksel hasar (örneğin intrüzyon veya lateral lüksasyon) veya tam olarak yerine getirmemeye bağlı olarak gecikmiş revaskülarizasyonla ilgili indirekt hasar olmak üzere, bu yapının belirgin hasarı, ileride kök gelişiminin kısmi veya tümden durması ile sonuçlanır. Kök gelişim bozukluğuna yol açan yaralanmalar arasında, yer değiştirme ile görülen lüksasyonlar, örneğin ekstrüzyon, lateral lüksasyon, intrüzyon ve avülsiyonu takip eden replantasyon ve çene kırıkları yer alır. Süt dişlerindeki intrüzyon da yerine gelecek kalıcı dişlerin kök oluşumunu bozabilir.

Kök gelişim bozukluğu belirtileri

•Yer değiştirmeyle görülen lüksasyon

•Avülsiyon ve replantasyon

•Hatalı yerine getirme

•Alveolar kırıklar

•Gömülmüş süt dişleri

•Çene kırıkları

Yorumlar (0)
Yorum Yap