• Türkiye'nin ilk ve tek diş portalı.
  • Diş ve diş sağlığı adına her şey.

Paylaşımlarımız

DİŞ SİSTEMİNİ ETKİLEYEN ÇOCUKLAR İLGİLİ ETKENLER

DİŞ SİSTEMİNİ ETKİLEYEN ÇOCUKLAR İLGİLİ ETKENLER

(Post – Natal Etkenler) Çocuklar ilgili etkenler, doğumdan sonra ortaya çıkacaklarına göre, daha çok formasyon bozukluklarına yol açarlar. Süt çocuğu ve çocukluk döneminde rastlanılan ve gelişmekte olan dişleri etkileyen çeşitli etkenler arasında şunları sayabiliriz:

Devamı
DİŞLERİN GELİŞİM BOZUKLUKLARI

DİŞLERİN GELİŞİM BOZUKLUKLARI

Ağız boşluğu, genel sağlık konusunda en iyi bilgi alınacak ortamdır. Birçok hastalıkların ilk belirtileri ve semptomları ağızda görüldüğü için erken tanıda dişhekiminin rolü önemlidir. Diğer taraftan, diş sisteminin patolojik değişikliklerinin büyü bölümü, anne, fötüs, süt çocuğu ve çocuğun geçirmiş oldukları hastalıkların izleridir.

Devamı
SÜT DİŞİ KAVSİNİN FİZYOLOJİK MODİFİKASYONU

SÜT DİŞİ KAVSİNİN FİZYOLOJİK MODİFİKASYONU

Normal Kapanış: Her şeyden önce, normalin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Tıpta ‘’patolojik’’ olmayan durumlar ‘’normal’’ olarak kabul edilir.

Devamı
DİŞ KAVSİ ÜZERİNDE YER KAZANMA YÖNTEMLERİ

DİŞ KAVSİ ÜZERİNDE YER KAZANMA YÖNTEMLERİ

Diş kavisleri içeriden dil dışarıda masseter, buccinatör, orbicularis oris ve mimik kasları arasında ‘’nötral bölge’’ denebilecek bir çizgi üzerinde, alveol kretlerinin tepe noktalarında yer alır ve sözü edilen kaslar arasında dinamik bir denge içindedir.

Devamı
YER TUTUCU ÇEŞİTLERİ

YER TUTUCU ÇEŞİTLERİ

Yer tutucular temel olarak sabit ve hareketli olmak üzere iki çeşittir. Bunların seçiminde hasta yaşı, işbirliği, ağız hijyeni gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

Devamı
NORMAL ÇOCUKTA SÜT DİŞ ÇEKİMİ SORUNLARI

NORMAL ÇOCUKTA SÜT DİŞ ÇEKİMİ SORUNLARI

Çekim Yarasının Sikratrizasyonu Süt dişinin fizyolojik olarak düşmesinde, kökler bütünüyle rezorze olmuşlardır. Kuron düştükten sonra, alttaki dişin perikoroner torbası ağız boşluğuna açılır. Pratik olarak sikatrizasyon yoktur, perikoroner torba dişin küspisi tarafından delinir ve kuron ağız içinde yükselmesine devam eder.

Devamı
HİPOFİZ

HİPOFİZ

Devamı
Periodontolojide okluzyon

Periodontolojide okluzyon

Devamı
Diş -Dişeti Küretajı Ve Tersine Gingivektomi

Diş -Dişeti Küretajı Ve Tersine Gingivektomi

Devamı