• Türkiye'nin ilk ve tek diş portalı.
  • Diş ve diş sağlığı adına her şey.

Paylaşımlarımız

DOKU ANOMALİLERİ

DOKU ANOMALİLERİ

Doku anomalileri çeşitli şekilde adlandırılmışlardır. FOURNİER “Diş erozyonu” terimini ortaya atmıştır: fakat, erozyon dış faktörlere bağlı olduğundan, doğumdan önce oluşan doku anomalilerini bu ad altında toplamak doğru olmaz.

Devamı
4.  BİÇİM ANOMALİLERİ

4. BİÇİM ANOMALİLERİ

Dişlerde biçim bozukluğu parsiyel ya da total olabilir. Parsiyel olan, dişin ya da yalnız kuronunu, ya kökünü ilgilendirir. Total olanı, amorf, kurono-radiküler ya da diş içi olabilir.

Devamı
3. SAYI ANOMALİLERİ :

3. SAYI ANOMALİLERİ :

Sayı anomalisi eksiklik ya da fazlalık şeklinde olabilir.

Devamı
2. BÜYÜKLÜK ANOMALİLERİ

2. BÜYÜKLÜK ANOMALİLERİ

Dişlerin boyutları diş folikülü tarafından saptandığına göre, kireçlenmeden önce ortaya çıkan bu anomali, çoğu kez, dominant bir karakter olarak iletilen irsi bir anomalidir. Dişler normal boyutlarına göre büyük ya da küçük olabilirler. Küçüklük şeklinde olana ‘’ Mikrodonti’’ , büyüklük şeklinde olana ise ‘’ Maktodonti ‘’ denir.

Devamı
GELİŞİM BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI

GELİŞİM BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI

Dişlerin gelişim bozuklukları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: Durum anomalileri (Distopiler) Büyüklük anomalileri Sayı anomalileri Biçim anomalileri Doku anomalileri (Displaziler ve distrofiler)

Devamı
DENTAL TRAVMA HAKKINDA HASTA İÇİN BİLGİ

DENTAL TRAVMA HAKKINDA HASTA İÇİN BİLGİ

HEDEF : Travmatik dental yaralanmaya maruz kalmış hastalar için bilgi sağlamak. Dişler veya çeneler yaralandığında, akla pek çok soru gelir. Yaralanma tedavi edilebilir mi? Bu ne kadar sürer? Bu kaça mal olur? Travmatize dişlerlerde prognoz nedir?

Devamı
DİŞİN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ VE DİŞ KAYBI

DİŞİN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ VE DİŞ KAYBI

Kalıcı diş dizisinde travmadan sonra diş kaybı hemen olabileceği gibi yetersiz pulpal veya periodontal iyileşmeden kaynaklı komlikasyonlara bağlı olarak daha geç meydana gelebilir ve esas olarak avülsiyon/replantasyon, intrüzyonlar, kök kırıkları ve kuron-kök kırıkları ile ilgilidir.

Devamı
BOZULMUŞ / DURMUŞ KÖK GELİŞİMİ

BOZULMUŞ / DURMUŞ KÖK GELİŞİMİ

Kök gelişimini tamamlamamış dişleri ilgilendiren lüksasyon yaralanmalarında, kökün morfolojisi ve şeklinden sorumlu yapı olan Hertwig epitel kını (HEK) hasar görebilir.

Devamı
PULPA İYİLEŞMESİ VE PULPA NEKROZU

PULPA İYİLEŞMESİ VE PULPA NEKROZU

Enfekte pulpa nekrozunun oluşmasında iki temel senaryo vardır. Birincisi, bakterilerin dentin tübüllerinden veya direkt olarak açığa çıkmış pulpa dokusundan yayılımıdır. İkincisi ise, pulpanın apikal açıklıktan nörovasküler kaynağının kopmasını takiben PDL içime sızıntı ile iskemik pulpanın enfekte olmasıdır.

Devamı