• Türkiye'nin ilk ve tek diş portalı.
  • Diş ve diş sağlığı adına her şey.

Paylaşımlarımız

ÇOCUKTA AĞRI PROBLEMİ

ÇOCUKTA AĞRI PROBLEMİ

Süt dişlerinde rastlanılan özellikle pulpa hastalıkları sırasında ortaya çıkan ağrıların değerlendirilmesi net ve açık olmamakla karakterizedir. Sürekli dişlerindeki ağrılarla karşılaştırıldıklarında akut dönemlerde bile ağrıların süt dişlerinde daha silik ve belirsiz olduğu görülür.

Devamı
MELANODONTİ

MELANODONTİ

Melanodonti ’nin Süt Dişlerine Özgü Olmaması Problemi: Bu konuda melanodonti’nin klink ve histolojik olarak iki ayrı açıdan ele alınması gerekir. Klinik olarak sürekli dişler üzerinde de melanik lezyonlara, yani siyah renkli cilalı, pulpanın giderek ufalmış olduğu, ağır gelişimli mine harabiyetli lezyonlara rastlanılır.

Devamı
PATOLOJİK ANATOMİ

PATOLOJİK ANATOMİ

Lezyon önce simetrik olarak, üst süt ortak kesicilerin kuronlarının 1/3 orta bölgelerinde ve vestibüler yüzlerinde başlar. Daha sonra üst yan kesici,üst I. Ve II. Süt azıları, alt I. Ve II süt azıları, nadiren üst ve alt kaninlere, istisnai olarak da alt kesicilere yayılırlar.

Devamı
SÜT DİŞLERİNDE PULPA HASTALIKLARI VE KOMPLİKASYONLARI

SÜT DİŞLERİNDE PULPA HASTALIKLARI VE KOMPLİKASYONLARI

A) Süt Dişi Pulpitisinin Özellikleri : Çocukta süt dişi pulpitisi bazı özellikler göstermektedir. -Kronikliğe doğru hızla gelişir.

Devamı
SÜT DİŞLERİ VE BİRİNCİ BÜYÜK AZIDA ÇÜRÜK LOKALİZASYONU

SÜT DİŞLERİ VE BİRİNCİ BÜYÜK AZIDA ÇÜRÜK LOKALİZASYONU

Süt dişi çürüklerinin klinikte ortaya çıkarılmaları sürekli diş çürüklerine oranla daha kolaydır. Çürük lokalizasyonları hemen hemen aynı olmakla birlikte, gelişimleri bakımından süt dişleri üzerinde bazı tercih bölgeleri vardır.

Devamı
2. KONGENİTAL RENKLEŞMELER

2. KONGENİTAL RENKLEŞMELER

a) Yeni Doğmuşlarda İkter : Hemolitik olan bu hastalıkla, etken ne olursa olsun, kandan dokulara biliveridin pigmenti geçer. Vücudun bütün organlarına dağılan bu pigment, gelişmekte olan süt dişi germleri tarafından tutulur. Böyle dişler sürdüklerinde, yeşilimtırak renkleri ile karakterizedirler.

Devamı
ÇOCUKTA DİŞ ÇÜRÜĞÜ

ÇOCUKTA DİŞ ÇÜRÜĞÜ

Antropolojik araştırmalar, diş çürüğünün üst paleolitiklerden beri, yani M.Ö 30.000 yıllarından beri var olduğunu kesin bir şekilde bildirmektedirler.

Devamı
FLUOROZ

FLUOROZ

Volkanik ,kriyolit fosfat ve soydum florürden zengin toprak bölgeleribde yaşayanlarda görülür. Su ile alınan flüor yanında sebze ile alınan flüor da önemlidir.

Devamı
III. Dentin Displazisi

III. Dentin Displazisi

Çok kez, irsi saydam dentine paralel olarak meydana gelir. Her iki diş dizisinde de görülebilir, diş sürmesinde gecikme olabilir.

Devamı