• Türkiye'nin ilk ve tek diş portalı.
  • Diş ve diş sağlığı adına her şey.

Paylaşımlarımız

GANGREN

GANGREN

Daha önce de belirttiğimiz gibi iltihaplı, fakat henüz canlılıklarını koruyan dişlerin pulpaları bütünüyle ya da parsiyel olarak korunabilir. Böylece kök ucunun tamamlanması ve apeksin makrokopik kapanışı için gerekli biyolojik koşullar sağlanmış olur. Bu tip dişlerde periapikal bölge sağlamdır.

Devamı
PULPİTİSLER

PULPİTİSLER

Hiperemi : Kapalı pulpitislerin ilk fazı olan hiperemi de ‘’direk kuaffaj’’ a başvurulmaktadır. Diş tükürükten izole edildikten sonra, çürük dentin kaldırılır, zayıf konsantrasyoda bir hipoklorit ya da oksijenli su ile kavite yıkanır. Steril bir rond frezle pulpa çürük bölgesinde delinerek konjestiyon giderilir.

Devamı
DERİN DENTİN ÇÜRÜĞÜ

DERİN DENTİN ÇÜRÜĞÜ

En uygun tedavi metodu, direkt ya da endirekt kuaffajdır. Özellikle genç sürekli dişlerde, pulpanın onarıcı potansiyeli çok yüksektir. Derin bir çürüğe karşı pulpanın reaksiyonu yıkıcı değil savunma şeklinde olmaktadır.

Devamı
FAZLA MADDE KAYBI GÖSTEREN FAKAT PULPASI CANLI ALT YAŞ DİŞLERİ

FAZLA MADDE KAYBI GÖSTEREN FAKAT PULPASI CANLI ALT YAŞ DİŞLERİ

Hipoplazik 6 yaş dişlerinin çürükleri bu tiptir. Çok kez çürük, retansiyona elverişli mesial ya da distal köşelerden başlar. Sekonder dentinle pulpa odası küçüldüğünden, aşırı kuron harabiyetine rağmen pulpa sağlam kalmıştır.

Devamı
GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN YÜZEYEL ÇÜRÜKLERİ

GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN YÜZEYEL ÇÜRÜKLERİ

Genç sürekli dişlerden ilk ve en çok çürüyeni 6 yaş dişi olduğundan, özellikle onun üzerinde duracağız. 6 yaş dişi, prenatal olarak kireçlenmeye başlar, ilk süren, bu bakımdan da en çok dikkat gösterilmesi gereken diştir.

Devamı
GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN TEDAVİLERİ

GENÇ SÜREKLİ DİŞLERİN TEDAVİLERİ

Burada üzerinde durulması gereken iki önemli sorun vardır: En sık en erken çürüğe uğrayan sürekli diş olan birinci büyük azı. En çok travmaya uğrayan üst orta kesiciler

Devamı
SÜT DİŞLERİNİN ENDODONTİK TEDAVİLERİ

SÜT DİŞLERİNİN ENDODONTİK TEDAVİLERİ

1. Süt Dişlerinde Kuaffaj Tekniği Daha önce sayılan sakıncalardan ötürü direkt kuaffajdan kaçınılmalıdır,pulpanın açılması halinde vital ya da mortal ampütasyona başvurulmaktadır. Pulpanın açılmadığı derin dentin çürüklerinde ise aşağıdaki indirekt kuaffaj tekniği uygulanmalıdır. -Diş pamuk rulolarla tükürükten yalıtılır.

Devamı
SÜT DİŞLERİ TEDAVİ EDİLMEDİKLERİ TAKDİRDE ORTAYA ÇIKACAK KOMPLİKASYONLAR

SÜT DİŞLERİ TEDAVİ EDİLMEDİKLERİ TAKDİRDE ORTAYA ÇIKACAK KOMPLİKASYONLAR

Süt dişleri tedavi edilmedikleri takdirde çeşitli genel ve lokal komplikasyonlar ortaya çıkar. LOKAL KOMPLİKASYONLAR: Dişleri çeneleri ve dişetlerini ilgilendirebilirler.

Devamı
SÜT DİŞLERİNİN TEDAVİSİ SIRASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ

SÜT DİŞLERİNİN TEDAVİSİ SIRASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ

Süt dişlerinin morfolojisi incelenirken, bunları sürekli dişlerden ayırmaya yarayan çeşitli ayrımlar sayılmıştı. Süt dişleri tedavi yönünden de önemli bazı özellikler gösterirler:

Devamı