BİRDEN FAZLA DİŞİ İLGİLENDİREN YAYGIN ALVEOLİZ

BİRDEN FAZLA DİŞİ İLGİLENDİREN YAYGIN ALVEOLİZ

Gençlikte az görülen yaygın alveolizde iltihapsal komplikasyonlar nedeniyle çekime gidilebilir.

Gençlikte az görülen yaygın alveolizde iltihapsal komplikasyonlar nedeniyle çekime gidilebilir. Yalnız birden fazla dişin alveol kemiğinin erimesi ve süt dişlerinin fizyolojik kök rezorpsiyonuna uğramadan sallanarak düşmesi ile belirli bu hastalıkta yerel nedenlere dayanarak, genel durumu dikate almaksızın çekime gitmemelidir. Çünkü, dişin aşırı sallantısı, retiküloz gibi, histolojik muayeneyi gerektiren bir hastalığa bağlı da olabilir. Böyle bir durumda, basit bir süt dişi çekimi bile tehlikelidir.

ÇENE TÜMÖRLERİ

  1. SELİM TÜMÖRLER

Selim tümörler içerisinde çenelerde en sık rastlanılanlar, henüz sürmesini yapmamış ya da gömük kalmış bir dişi ilgilendiren foliküler kistlerdir. Bir ya da birkaç dişin  çekimi bu kistlerin ameliyatlarının birinci zamanı olabilir.

Histolojik bulgusu ne olursa olsun, epulis, adamantinomda süt dişi germlerinin ağızda bırakılıp bırakılmayacağı araştırılır. Süt dişleri ve sürekli diş germleri çok kez radyografide superpoze olarak, kemik dokusunu iyi bir şekilde değerlendirilmesini güçleştirirler.

Yorumlar (0)
Yorum Yap