Aproksimal Çürükler

Aproksimal Çürükler

Aproksimal çürükler iki tipte elişebilirler :

 

1 - Oval bir leke şeklinde başlayıp, vestibül ve oral yöne doğru genişleme eğiliminde olurlar.

2 - Ufak bir nokta şeklinde başlayıp dentin- pulpa yönünde konik bir ilerleme gösterirler.

 

Aproksimal çürükleri hasta çoğu kez; buraya, özellikle lifli besinlerin takılmasıyla fark eder. Klinikte ise en iyi tanı yöntemi; Bite- filmlerle yapılacak radyolojik kontrollerdir. Çürük bu dönemde tedavi edilmese kontakt noktası üstündeki minenin bir gün hafif bir basınçla kırılması, diğer bir deyişle çökmesi sonucunda gözle görülür duruma gelir.

 

Arayüz çürükleri; bazen de, klinikte kendini belli etmeksizin, pulpitis ağrılarını başlatabilirler. Dişler sürüp, oklüzyondaki yerlerini aldıktan sonra; dişler arasında kontakt noktaları meydana gelir. Bu noktanın altını diş eti papili doldurur. Yaşın ilerlemesi sonucunda dişlerin mezializasyonu ile dişler birbirlerine bir nokta ile değil, birer kontakt yüzeyi ile değerler ve bu olaya koşut olarak kontakt yüzeyinin altındaki volüm ve burayı dolduran diş eti papili de hacimce ufalır.Bu normal fizyolojik bir olaydır.

 

Ancak bazı gençlerde daha kontakt noktası yüzey haline dönüşmeden herhangi bir nedenden ötürü papil erken bir bir dönemde ufalır böylece kontakt noktası  altında fizyolojik olarak kolay temizlenmeyen bir boşluk kalır burada kolayca bakteri plağı oluşur ve gelişir. Plak temizlenmez ve ortamda düşük moleküllü karbonhidratlar bulunursa çürük başlar.

 

Aproksimal çürükler genellikle iki komşu diş de birden ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni, çürük etkeninin, interdental aralıkta olup, her iki dişi birden ilgilenmesidir. Ayrıca ilk çürüyen dişteki asit ortamın, komşu diş için de bir çürük etkeni oluşturduğunu unutmamak gerekir. Arayüz çürüklerinde; dişlerin fissür ve çukurcuk çürüklerine oranla, özellikle 1930'lardan bu yana da sık rastlanmaktadır.

 

Yalnız; gençlerde fissür çürüklerinin ara yüz çürüklerine oranı daha fazla 10-8 oranı iken, bu oran ileri yaşlarda 10-12 ye oranı şeklinde değişmektedir. Arayüz çürüklerinin büyük bir çoğunluğu da ikincil çürükler olarak, kurallara uygun açılıp doldurulmayan 2.sınıf kavitelerin basamaklarının altında gelişirler.

Yorumlar (0)
Yorum Yap