Acil ve Zorunlu Diş Hekimliği Hizmetleri

Acil ve Zorunlu Diş Hekimliği Hizmetleri

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Duyuru

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan Yeni
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan
Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yapılacak acil ve zorunlu diş hekimliği
hizmetleri ekte yer almaktadır.


Bunların dışındaki işlemlerin COVİD-19 salgını boyunca ya da Sağlık Bakanlığı
tarafından ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar ertelenmesi, acil olarak tanımlanan işlemlerin en
az 2 vardiya ve tanımlanmış sabit ekipler tarafından ve belirlenmiş izole alanlarda
gerçekleştirilmesi ve tüm ekiplerin günlük ateş takibi yapılması önerilmektedir.
Konunun Müdürlüğünüze bağlı sağlık tesislerine duyurulması hususlarında;


Gereğini ve bilgilerini arz/rica ederim.

 

 

ACİL VE ZORUNLU DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ
1. Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
2. Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
3. Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
4. Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
5. Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
6. Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
7. Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
8. Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
9. Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
10. Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
11. Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ
nakli planlanan hastaların tedavileri
12. Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
13. Dikiş alınması
14. Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan
vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavisi
15. Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin yerinden çıkması ve
kırılması . 

Prof.. Dr. Hilmi ATASEVEN
 Bakan a. Genel Müdür

Yorumlar (0)
Yorum Yap